Radom to krajowy hub przemysłu metalowego i precyzyjnego. Skupia innowacyjne firmy, mogące pochwalić się ponadprzeciętną liczbą zgłaszanych patentów. Mamy liczący się na świecie Instytut Technologii Eksploatacji i duże tradycje nauk technicznych na Uniwersytecie.

Odbudujemy potęgę miasta. Czerpiąc z wielkich tradycji Centralnego Okręgu Przemysłowego, staniemy się Technologicznym Centrum Polski!

Radom to jedno z kilkunastu największych miast w Polsce. Powinien być silnym ośrodkiem o znaczeniu krajowym, biegunem wzrostu dla dużego regionu. Radom musi odzyskać należną mu rangę w strukturze administracyjnej kraju. Celem strategicznym jest status miasta wojewódzkiego.

Niezależnie od tego Radomiowi należy się wyposażenie instytucjonalne na równi z miastami wojewódzkimi. Wzmocnimy ośrodek akademicki, doprowadzimy do budowy szpitala klinicznego finansowanego centralnie. Stworzymy Związek Metropolitalny z okolicznymi gminami. Będziemy organizować sprawny transport podmiejski i dążyć do uruchomienia Radomskiej Kolei Aglomeracyjnej. Radom musi być liderem dla miast regionu. A dzięki współpracy, zyska i Radom, i cały Region Radomski – bo we współpracy jest siła.

Musimy przywrócić wiarę mieszkańców w ogromny potencjał Radomia. Przygotujemy ogólnopolską kampanię „Dumni z Radomia”. Pokażemy prawdziwe, niezmanipulowane oblicze naszego miasta.

Stworzymy profesjonalną komunikację, aby odpierać hejt, który wylewa się na Radom i jego mieszkańców. Zaprosimy do współpracy radomskich artystów, aby świadczyli o wielkości naszego miasta.

Młodzieży pokażemy, że bycie radomianinem to szansa, a nie ciężar, który trzeba nieść przez życie. Jesteśmy dumni z Radomia. I chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy naszego miasta też mogli być z niego dumni.

Nazywam się Robert Prygiel i kandyduję na nowego prezydenta Radomia. Tak jak Ty uważam, że Radom jest wspaniałym miastem o niewykorzystanym potencjale. Również uważam, że konieczna jest zmiana sposobu zarządzania Radomiem.

Wraz z „Drużyną Prygla” idziemy do wyborów z pewnym hasłem „Robert Prygiel, nowy prezydent Radomia!”, bo jesteśmy pewni swego i wierzymy, że dzięki ciężkiej zespołowej pracy możemy odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Będziemy przekonywać Was moi drodzy krajanie, że warto, jest nam zaufać. Z jakimi hasłami idziemy? 

SŁUCHAĆ UWAŻNIE, 
REAGOWAĆ SPRAWNIE, 
DZIAŁAĆ SKUTECZNIE!

Wraz z „Drużyną Prygla” idziemy do wyborów z pewnym hasłem „Robert Prygiel, nowy prezydent Radomia!”, bo jesteśmy pewni swego i wierzymy, że dzięki ciężkiej zespołowej pracy możemy odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Z jakimi hasłami idziemy?

Słuchać uważnie, reagować sprawnie, działać skutecznie!

Kontakt

kontakt@druzynaprygla.pl
+48 787 004 117

Dołącz do nas!