Jesteśmy grupą kreatywnych i kompetentnych ludzi, zaangażowanych i gotowych pracować wspólnie dla rozwoju naszego miasta. Myślimy o Radomiu na dwa sposoby. Zamierzamy działać szybko, rozwiązując w pierwszej kolejności najpilniejsze problemy mieszkańców. Jednocześnie planujemy strategicznie – długoterminowo.

Mamy odważne, ale realne pomysły nie tylko dla naszego okręgu, ale i całego miasta. Zamiast mówić „nie da się”, proaktywnie rozważamy, co zrobić, żeby się dało. Nie zamierzamy jednak wcielać naszych idei bez konsultacji społecznych. Bo Radom ma być przede wszystkim miastem, jakiego pragną Radomianie.

1. Usprawnienia komunikacyjno-infrastrukturalne

Rozwiązanie problemów transportowych i infrastrukturalnych na osiedlach okręgu nr 4 poprzez realizację dobrej jakości dróg komunikacyjnych, rozwiązanie problemów „wąskich gardeł” oraz realizację odpowiedniej infrastruktury technicznej, w szczególności na osiedlach, na których występują problemy związane z podtapianiem lub brak jest kanalizacji sanitarnej.

 • Realizacja ul. Warszawskiej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczestników ruchu drogowego (w tym pieszych i rowerzystów), zadbanie o bezpieczeństwo uczniów dochodzących do szkół.

 • Budowa ul. Klwateckiej oraz dokończenie założenia układu komunikacyjnego na Wólce Klwateckiej.

 • Nowe połączenia drogowe na Gołębiowie II (w tym z ul. Żółkiewskiego oraz realizacja ul. Zbrowskiego).

 • Realizacja układu drogowego na Brzustówce.

 • Budowa ul. Folwarcznej na Kapturze.

 • Prawidłowy dojazd i dojście do Targowiska Korej dla mieszkańców Kaptura.

 • Przedłużenie ul. Wernera aż do węzła na S7 Radom-Centrum, jako nowego wlotu do miasta od strony zachodniej.

 • Przebudowa problematycznych skrzyżowań (w tym m.in. Wernera/Mireckiego/Szarych Szeregów).

 • Lepsze połączenia komunikacyjne osiedli Gołębiów II, Michałów, Młynek Janiszewski, Wólka Klwatecka (zadbanie o dogodniejsze i większej ilości wyjazdy z osiedla).

 • Przejścia piesze przez ul. Żółkiewskiego, Warszawską z zadbaniem bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

2. Ożywienie osiedli oraz dbanie o komfort zamieszkania

 • Domy kultury i miejsca spotkań na każdym dużym osiedlu.

 • Utworzenie lokalnych centrów życia osiedlowego.

 • Propozycja utworzenia nowych przestrzeni małych ryneczków/targów na osiedlach.

 • Działania miękkie – imprezy osiedlowe integrujące mieszkańców.

 • Dbanie o tożsamość osiedli poprzez powoływanie lub rad osiedlowych, które będą współpracowały z Urzędem Miejskim dla dobra mieszkańców osiedli

 • Zadbanie o bezpieczeństwo i czystość osiedli.

3. Rewitalizacja i rozwój parków i terenów zieleni urządzonej

 • Rozbudowa i realizacja parku Gołębiów.

 • Zadbanie o Amfiteatr – rozbudowa i rewitalizacja – przywrócenie imprez miejskich w Amfiteatrze.

 • Rozbudowa Parku Malczewskiego

 • Zadbanie o tereny sportowo-rekreacyjne na XV-leciu.

 • Park dla mieszkańców Wólki Klwateckiej.

 • Udostępnienie terenów lasu Kapturskiego – rewitalizacja i zadbanie o lasy i usprawnienie dojścia do nich.

 • Realizacja małych parków osiedlowych.

 • Tereny potoku Brzustowskiego jako tereny rekreacyjne – udostępnienie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nich.

4. Tereny rekreacyjne dla Radomia wzdłuż osi przyrodniczej Radomia

 • Oś przyrodnicza od Parku Miejskiego przy Piotrówce poprzez Stary Ogród i skwer ks. Domagały, wzdłuż rzeki Mlecznej, rozwój terenów rekreacyjnych przy grillu miejskim przy ul. Rybnej oraz dojście i dojazd rowerem do kompleksu leśnego Lasu Kapturskiego.

 • Rewitalizacja i ścieżki dydaktyczno-rekreacyjne w Lesie Kapturskim (Szlak „Czerwonego Kapturka”).

 • Sportowo-rekreacyjny kompleks wodny dla Radomia (baseny kryte i odkryte dla miasta) przy Dolinie rzeki Mlecznej, w północnej części Michałowa.

 • Połączenie terenów zielonych nad rzeką ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszymi z okolicznymi osiedlami.

 • Ciąg rowerowy i pieszy wzdłuż rzeki Mlecznej aż do Radomki.

5. Zadbanie o tereny Uniwersytetu i przyciągnięcie studentów do miasta

 • Realizacja kampusu studenckiego na osiedlu Akademickim i jednoczesne zadbanie o bezpieczeństwo i spokój w okolicy, głównie w porach wieczornych i nocnych.

 • Rozbudowa radomskiego uniwersytetu i zadbanie o otwieranie nowych kierunków studiów, dbanie o podniesienie prestiżu uczelni.

 • Nowe akademiki dla studentów, nie tylko na terenie osiedla akademickiego.

 • Zadbanie o potrzeby mieszkańców w okolicach uniwersytetu, dbanie o bezpieczeństwo w porach nocnych, aby życie studenckie nie wpływało negatywnie na komfort zamieszkania Radomian.

 • Przywrócenie dawnej świetności kierunkom technicznym lub rozdzielenie ich i reaktywacja Politechniki Radomskiej, oraz promowanie kierunków/uczelni jako jednej z prestiżowych technicznej uczelni w Polsce.

Chcesz zmieniać z nami miasto na lepsze? Zagłosuj na nas w 4. Okręgu:

 1. DARIUSZ KOSIOR – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, kardiolog, kierownik Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego z Pracownią Elektrofizjologii Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. To również kierownik medyczny wyprawy Polskie Himalaje w 2018 roku. Więcej>>>
 2. ANDRZEJ PAWLUCZYK – wieloletni dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, obecnie samorządowiec, sekretarz gminy Jedlińsk. Więcej>>>
 3. FILIP WALIGÓRSKI – lider struktur Bezpartyjnych Samorządowców w regionie radomskim, działacz społeczny i były dziennikarz.
 4. KATARZYNA PIASEK – Radomianka od urodzenia, z wykształcenia administratorka, właścicielka własnego salonu kosmetycznego, mężatka, mama dwójki dzieci. Więcej>>>
 5. KAMILA BEDNARUK – wspierająca żona i matka, kobieta przedsiębiorcza, cierpliwa, empatyczna i otwarta na drugiego człowieka. Więcej>>>
 6. MARTA WILCZYŃSKA – mgr sztuki, społecznik, redaktor, Stowarzyszenie w Mocy.
 7. MICHAŁ ŻEROMIŃSKI – urodzony i wychowany w Radomiu, zawodowo związany ze sportem – boks to jego codzienność, praca i pasja. Więcej>>>

Nazywam się Robert Prygiel i kandyduję na nowego prezydenta Radomia. Tak jak Ty uważam, że Radom jest wspaniałym miastem o niewykorzystanym potencjale. Również uważam, że konieczna jest zmiana sposobu zarządzania Radomiem.

Wraz z „Drużyną Prygla” idziemy do wyborów z pewnym hasłem „Robert Prygiel, nowy prezydent Radomia!”, bo jesteśmy pewni swego i wierzymy, że dzięki ciężkiej zespołowej pracy możemy odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Będziemy przekonywać Was moi drodzy krajanie, że warto, jest nam zaufać. Z jakimi hasłami idziemy? 

SŁUCHAĆ UWAŻNIE, 
REAGOWAĆ SPRAWNIE, 
DZIAŁAĆ SKUTECZNIE!

Wraz z „Drużyną Prygla” idziemy do wyborów z pewnym hasłem „Robert Prygiel, nowy prezydent Radomia!”, bo jesteśmy pewni swego i wierzymy, że dzięki ciężkiej zespołowej pracy możemy odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Z jakimi hasłami idziemy?

Słuchać uważnie, reagować sprawnie, działać skutecznie!

Kontakt

kontakt@druzynaprygla.pl
+48 787 004 117

Dołącz do nas!