Jesteśmy grupą kreatywnych i kompetentnych ludzi, zaangażowanych i gotowych pracować wspólnie dla rozwoju naszego miasta. Myślimy o Radomiu na dwa sposoby. Zamierzamy działać szybko, rozwiązując w pierwszej kolejności najpilniejsze problemy mieszkańców. Jednocześnie planujemy strategicznie – długoterminowo.

Mamy odważne, ale realne pomysły nie tylko dla naszego okręgu, ale i całego miasta. Zamiast mówić „nie da się”, proaktywnie rozważamy, co zrobić, żeby się dało. Nie zamierzamy jednak wcielać naszych idei bez konsultacji społecznych. Bo Radom ma być przede wszystkim miastem, jakiego pragną Radomianie.

1. Usprawnienia komunikacyjne na osiedlach i na głównych arteriach

 • Realizacja ulicy Wolanowskiej.

 • Realizacja ul. Topiel.

 • Realizacja układu komunikacyjnego w częściach niezabudowanych północnej Koziej Góry i na Radiostacji na Wacynie.

 • Zadbanie o prawidłowy układ i stan ulic na ulicach Kierzkowa i Kończyc.

 • Realizacja nowego połączenia pomiędzy ul. Wolanowską, a Kielecką, służąca mieszkańcom południowych dzielnic Radomia.

 • Zadbanie o wjazdy do miasta oraz umożliwienie dojazdu autobusów miejskich do podradomskich miejscowości w uzgodnieniu z tamtymi samorządami.

 • Przedłużenie ul. Suchej do ul. Bulwarowej na Wośnikach i zadbanie o realizację ul. Pośredniej.

 • Uruchomienie nowych linii autobusowych obsługujących dalekie osiedla.

2. Zalew Borki w systemie terenów przyrodniczo-rekreacyjnych w Radomiu

 • Renowacja i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania funkcji rekreacyjnych Zalewu na Borkach.

 • Utworzenie parku miejskiego dla Borek pomiędzy osiedlem i Zalewem.

 • Utworzenie funkcji sportowych przy Zalewie na Borkach.

 • Ogólnodostępne tereny rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • Grill miejski przy Zalewie.

 • Dobre skomunikowanie terenów Zalewu z systemem terenów rekreacyjnych Radomia.

 • Utworzenie osi przyrodniczo-rekreacyjnej Radomia od Muzeum Wsi Radomskiej, poprzez promenadę przyrodniczą ul. Nadrzecznej i tereny leśne doliny Kosówki, tereny Obszaru Chronionego Krajobrazu na Wośnikach, poprzez Zalew na Borakach i dobre połączenie z Parkiem Miejskim przy Piotrówce.

 • Dolina Potoku Południowego udostępniona mieszkańcom Radomia oraz osiedli Południe, Godowa i dalej Malczewa.

3. Osiedle Borki i Osiedle Południe, jako lokalne centra miejskie

 • Rozwój tych dzielnic w połączeniu z systemem funkcjonalnym i komunikacyjnym Śródmieścia i innych części Radomia.

 • Utworzenie lokalnych centrów handlowo-usługowych, jako terenów integrujących lokalne społeczności.

 • Zadbanie o bezpieczeństwo na i czystość osiedli.

 • Park Południe, przedłużony aż do ul. Wierzbickiej.

 • Ulica Pawia jako deptak dla Borek – utworzenie dobrej jakości przestrzeni publicznej dla mieszkańców, całkowite wycofanie ruchu samochodowego, obsadzenie szpalerami drzew.

4. Zieleń i czystość na osiedlach oraz bezpieczeństwo

 • Park i teren usługowo-rekreacyjny na Koziej Górze.
 • Zadbanie o powstanie parku na Radiostacji dla Wacyna wraz z zielono-błękitną infrastrukturą.
 • Teren małych parków osiedlowych na Wośnikach (przy ul. Czereśniowej oraz przy osiedlu wielorodzinnym).
 • Udostępnienie terenów łąkowych obszaru chronionego krajobrazu dla mieszkańców Wośnik i ul. Starokrakowskiej.
 • Przejęcie Pałacu Pruszaków na Wośnikach i zadbanie o jego stan – udostępnienie terenów zbiornika rekreacyjnego oraz zabytkowego parku pałacowego dla mieszkańców.
 • Park rzeczny pomiędzy ul. Gospodarczą, a Starowiejską.
 • Tereny rekreacyjno-integracyjne na Pruszakowie.

5. Domy kultury i kluby osiedlowe oraz dojazd do osiedli peryferyjnych

 • Przywrócenie dawnej świetności Domu Kultury Borki.

 • Nowe domy kultury na osiedla Południe, Żakowice, Kozia Góra, Halinów, Wośniki.

 • Imprezy integracyjne, koncerty i kina plenerowe dla mieszkańców osiedli Południe, Borki, Wośniki.

Chcesz zmieniać z nami miasto na lepsze? Zagłosuj na nas w 3. Okręgu:

 1. ANNA SZWED – spełniona żona i matka dwóch synów, od 17 lat pracownik Poczty Polskiej S.A. Więcej>>>
 2. WIOLETTA KOPANIA – ekonomistka, handlowiec, działacz społeczny na rzecz praw człowieka, zawsze blisko potrzeb Radomian. Więcej>>>
 3. PIOTR NYK – lokalny mikroprzedsiębiorca z wiedzą ogólną, znający również schemat funkcjonowania struktur samorządowych i mechanizmów ich działania. Nie unika trudnych pytań i nie zostawia ich bez odpowiedzi. Więcej>>>
 4. AGNIESZKA GIERWATOWSKA – nauczyciel dyplomowany z 20-letnim stażem, ławnik w Sądzie Rejonowym, aktywna charytatywnie i społecznie. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Senatu RP i Medalem KEN. Nominowana do tytułu Nauczyciela Roku w Polsce i Dobroczyńcy Roku w Radomiu. Więcej>>>
 5. WOJCIECH ŻALIŃSKI – szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci, pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej, od 18 lat dumny mieszkaniec Radomia. Siatkarski mistrz Polski oraz dwukrotny zwycięzca Ligi Mistrzów. Więcej>>>
 6. AGNIESZKA BIAŁKOWSKA – nauczycielka z wieloletnim stażem, doświadczona lektorka języka angielskiego, pedagożka specjalna, a także działaczka społeczna, dla której najważniejsze jest dobro, zdrowie i rozwój dzieci. Więcej>>>
 7. ŁUKASZ MISZTAL – chrześcijanin, radomianin od urodzenia, działacz społeczny, pracownik samorządowy, dziennikarz. Więcej>>>

Nazywam się Robert Prygiel i kandyduję na nowego prezydenta Radomia. Tak jak Ty uważam, że Radom jest wspaniałym miastem o niewykorzystanym potencjale. Również uważam, że konieczna jest zmiana sposobu zarządzania Radomiem.

Wraz z „Drużyną Prygla” idziemy do wyborów z pewnym hasłem „Robert Prygiel, nowy prezydent Radomia!”, bo jesteśmy pewni swego i wierzymy, że dzięki ciężkiej zespołowej pracy możemy odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Będziemy przekonywać Was moi drodzy krajanie, że warto, jest nam zaufać. Z jakimi hasłami idziemy? 

SŁUCHAĆ UWAŻNIE, 
REAGOWAĆ SPRAWNIE, 
DZIAŁAĆ SKUTECZNIE!

Wraz z „Drużyną Prygla” idziemy do wyborów z pewnym hasłem „Robert Prygiel, nowy prezydent Radomia!”, bo jesteśmy pewni swego i wierzymy, że dzięki ciężkiej zespołowej pracy możemy odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Z jakimi hasłami idziemy?

Słuchać uważnie, reagować sprawnie, działać skutecznie!

Kontakt

kontakt@druzynaprygla.pl
+48 787 004 117

Dołącz do nas!