Jesteśmy grupą kreatywnych i kompetentnych ludzi, zaangażowanych i gotowych pracować wspólnie dla rozwoju naszego miasta. Myślimy o Radomiu na dwa sposoby. Zamierzamy działać szybko, rozwiązując w pierwszej kolejności najpilniejsze problemy mieszkańców. Jednocześnie planujemy strategicznie – długoterminowo.

Mamy odważne, ale realne pomysły nie tylko dla naszego okręgu, ale i całego miasta. Zamiast mówić „nie da się”, proaktywnie rozważamy, co zrobić, żeby się dało. Nie zamierzamy jednak wcielać naszych idei bez konsultacji społecznych. Bo Radom ma być przede wszystkim miastem, jakiego pragną Radomianie.

1. Reanimacja Śródmieścia

 • Renowacja Rynku Kazimierzowskiego, przywrócenie elementów wodnych (fontanny), więcej zieleni.

 • Rewitalizacja miasta Kazimierzowskiego z prawdziwego zdarzenia – przywrócenie funkcji ogólnomiejskich, poprawienie dostępności rynku, aby pojawili się tam ludzie, co przyciągnie punkty usługowe.

 • Poprawienie jakości przestrzeni publicznej na Dolnym Żeromskiego.

 • Przebudowa Fontann na Żeromskiego, przywrócenie im dawnej świetności, likwidacja kostkozy i betonozy.

 • Próba przejęcia budynków po dawnych kinach Atlantic i Hel i stworzenie śródmiejskich centrów kulturowych i miejsc integracji mieszkańców.

 • Zachęty dla przedsiębiorców otwierających swoje punkty usługowe w Śródmieściu.

 • Połączenie deptakiem Placu Jagiellońskiego z Placem Konstytucji 3 Maja i zaproponowanie mieszkańcom i odwiedzającym miejsc postojowych w pobliżu.

 • Kontynuacja funkcji śródmiejskiej Żeromskiego aż do wiaduktu nad torami i renowacja tej ulicy.

 • Realizacja Filharmonii w pobliżu Miasta Kazimierzowskiego, ale nie kosztem terenów parkowych czy zielonych.

 • Imprezy na Rynku jako sposób na integrację mieszkańców Radomia i promocję tego miejsca.

 • Wzmacnianie funkcji handlowych i rekreacyjnych na głównych ciągach komunikacyjnych Śródmieścia (Żeromskiego, Focha, Piłsudskiego, Moniuszki, Sienkiewicza, Traugutta, 1905 roku, Waryńskiego, 25 Czerwca, Słowackiego).

 • Uruchomienie kina plenerowego w Śródmieściu.

 • Przywrócenie imprez i występów, zachęty dla osób dbających o kulturę działających w śródmieściu.

 • Wsparcie dla stowarzyszeń działających na ulicach miasta i koordynacja ich działań prospołecznych.

2. Zadbanie o Parki Śródmiejskie i zieleń śródmiejską

 • Realizacja Parku Miejskiego dla Radomia „Piotrówka” (jako radomskiego „Central Parku”).

 • Renowacja parku Kościuszki, jako perły Radomia (renowacja Muszli Koncertowej i dostosowanie jej do imprez miejskich, renowacja altanki, pilnowanie bezpieczeństwa i czystości).

 • Renowacja Starego Ogrodu, jako najstarszego parki w Polsce (zadbanie o zielono-błękitną infrastrukturę, w tym oczko wodne, rozwiązanie problemów komunikacyjnych).

 • Realizacja zieleni przy Placu Jagiellońskim, jako Śródmiejski Park (Rajszule, Park Jagielloński, Park Królewski).

 • Konsultacje z władzami kościelnymi i wojskowymi nad możliwością uddostępnienia terenów zielonych wokół Kościoła Garnizonowego dla mieszkańców.

 • Zadbanie o park na Podwalu.

 • Przejęcie terenów wzdłuż ul. Limanowskiego w celu utworzenia zielonego szlaku śródmiejskiego ze szpalerami drzew i ogrodami śródmiejskimi.

 • Udostępnienie terenów zielonych przy Bibliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego dla mieszkańców.

 • Przywrócenie imprez i integracyjnych spotkań mieszkańców w parkach śródmiejskich (tańce, imprezy, występy, skecze, koncerty plenerowe).

3. Ożywienie osiedli śródmiejskich

 • Przywrócenie świetności Plant, renowacja parku Planty (przejęcie i odtworzenie Łaźni na Plantach, jako miejsca spotkań mieszkańców).

 • Rozwiązanie problemów parkingowych na osiedlach śródmiejskich (w tym na Plantach).

 • Imprezy integracyjne, kluby osiedlowe, domy kultury na osiedlach śródmiejskich.

 • Zadbanie o bezpieczeństwo i czystość osiedli śródmiejskich.

4. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych i parkingowych

 • Zadbanie o możliwości parkowania w śródmieściu (m.in. parking wielopoziomowy dla Śródmieścia).

 • Realizacja Żeromskiego-bis jako jedno z rozwiązań dojazdu do dolnej części ul. Żeromskiego oraz parkingów.

 • Przerzucenie obciążenia ruchem tranzytowym z ul. 25-Czerwca na trasę N-S, aby odciążyć ją i przywrócić mieszkańcom śródmieścia.

 • Stworzenie zjazdu z ul. Słowackiego na trasę N-S, jadąc od strony Glinic.

 • Wykorzystanie ul. Narutowicza do parkowania śródmiejskiego i połączenie tej ulicy z Śródmieściem.

 • Przedłużenie Kościuszki do ul. Traugutta poprzez plac Małgorzatki.

 • Dworzec PKS z powrotem w Radomiu.

 • Rozwiązanie problemów parkowania przy Dworcu Głównym PKP (parkingi parkuj i jedź pociągiem).

 • Przywrócenie ruchu pieszych przez ul. Limanowskiego (m.in. kładki z Miasta Kazimierzowskiego nad ul. Limanowskiego w stronę Zamłynia i Starego Miasta lub naziemne przejście ze światłami, albo wkopanie Limanowskiego na przebiegu Śródmiejskim w głąb ziemi).

 • Usprawnienia komunikacyjne na Starym Mieście.

 • Przywrócenie Radomskiego Roweru Miejskiego.

 • Zadbanie o udrożnienie głównych skrzyżowań w śródmieściu (poprawa funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, stworzenie systemu centralnego zarządzania sygnalizacją świetlną w Radomiu).

5. Ochrona i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego Radomia

 • Odtworzenie Osi Historycznej miasta Radomia (od Piotrówki, poprzez Stare Miasto, Miasto Kazimierzowskie, Rwańską i Żeromskiego).

 • Rewitalizacja Starego Miasta w ramach Parku Kulturowego Stary Radomskiego.

 • Próba odtworzenia murów miejskich wzdłuż ul. Limanowskiego.

 • Odtworzenie dawnej Bramy Krakowskiej oraz być może Piotrkowskiej.

 • Realna dyskusja miejska nad odtworzeniem Zamku.

 • Zadbanie o rewitalizację terenów dawnej dzielnicy żydowskiej „Podwale”.

 • Zadbanie i odtworzenie dawnego traktu królewskiego wzdłuż ul. Struga.

 • Promocja historii miasta i wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego.

 • Zachęcanie do przyjazdu do miasta i pokazanie wspaniałej historii wycieczkom szkolnym z Radomia, Warszawy i innych miast.

Chcesz zmieniać z nami miasto na lepsze? Zagłosuj na nas w 1. Okręgu:

 1. WOJCIECH BERNAT – nauczyciel z wieloletnim stażem pracy w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu, dyrektor dwóch kadencji tej szkoły. Zakochany w Radomiu, żonie Annie i czwórce dzieci. Znający partie polityczne jak mało kto, dlatego zdeklarowany bezpartyjny. Więcej>>>
 2. PAWEŁ CZARNOTA – prawnik zajmujący się bankowością i finansami, sędzia piłkarski, członek stowarzyszenia „Biegiem Radom”. Więcej>>>
 3. KATARZYNA SKOWIERZAK – żona, matka dwóch wspaniałych synów. Ekonomistka z rozsądku – menadżer zespołu rockowego z wyboru. Wierzy w moc Radomia bo to, jak mówi – mój dom! Więcej>>>
 4. MACIEJ URBAN – przedsiębiorca z Radomia, szczęśliwy mąż, działacz w Bezpartyjnych Samorządowcach. Więcej>>>
 5. ANETA SUJKA – wieloletnia dziennikarka i prezenterka telewizyjna, szczęśliwa mama i żona. Propagatorka dietetyki i zdrowego żywienia wśród młodzieży.
 6. DANIEL WYDRA – student prawa, wielokrotny mistrz Polski oraz finalista mistrzostw świata i Europy w tańcu latynoamerykańskim. Obecnie nauczyciel tańca. Więcej>>>
 7. ZUZANNA PRYGIEL – studentka, specjalistka ds. social media i właścicielka swojego pierwszego start-upu. Kreatywna, aspirująca na liderkę, otwarta na zmiany. Więcej>>>

Nazywam się Robert Prygiel i kandyduję na nowego prezydenta Radomia. Tak jak Ty uważam, że Radom jest wspaniałym miastem o niewykorzystanym potencjale. Również uważam, że konieczna jest zmiana sposobu zarządzania Radomiem.

Wraz z „Drużyną Prygla” idziemy do wyborów z pewnym hasłem „Robert Prygiel, nowy prezydent Radomia!”, bo jesteśmy pewni swego i wierzymy, że dzięki ciężkiej zespołowej pracy możemy odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Będziemy przekonywać Was moi drodzy krajanie, że warto, jest nam zaufać. Z jakimi hasłami idziemy? 

SŁUCHAĆ UWAŻNIE, 
REAGOWAĆ SPRAWNIE, 
DZIAŁAĆ SKUTECZNIE!

Wraz z „Drużyną Prygla” idziemy do wyborów z pewnym hasłem „Robert Prygiel, nowy prezydent Radomia!”, bo jesteśmy pewni swego i wierzymy, że dzięki ciężkiej zespołowej pracy możemy odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Z jakimi hasłami idziemy?

Słuchać uważnie, reagować sprawnie, działać skutecznie!

Kontakt

kontakt@druzynaprygla.pl
+48 787 004 117

Dołącz do nas!