Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Idalin

Wczoraj odbyło się ważne spotkanie Mieszkańców z dzielnicy Idalin z udziałem kandydatów na radnych miasta. Głównym tematem spotkania był problem stanu infrastruktury drogowej na terenie naszej dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Idalińskiej, Przejazd, Mazowieckiej i innych.

Obecne drogi na Idalinie są wykonane często w sposób prowizoryczny, pozbawione niezbędnej infrastruktury, takiej jak kanały burzowe czy sanitarne, co prowadzi do systematycznej erozji nawierzchni oraz powoduje szereg niebezpieczeństw dla mieszkańców. Brakuje również niektórych ulic, jak na przykład połączenie ulicy Białej z Gałczyńskiego oraz chodników, jak przedłużenie ulicy Wyścigowej w stronę ulicy Przejazd.

Na szczęście istnieje już plan przebudowy ulicy Idalińskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Teraz kluczowe jest doprowadzenie do pomyślnego przeprowadzenia tej inwestycji. Jako Drużyna Roberta Prygla jesteśmy gwarantem tego przedsięwzięcia!
Podczas spotkania odbyły się owocne dyskusje oraz zostały poruszone kwestie, które również interesują mieszkańców, takie jak lokalizacja i stan techniczny schronów.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i zaangażowanie w rozwój jednej z naszych radomskich dzielnic!

Zachęcamy Mieszkańców do zgłaszania swoich uwag i potrzeb na adres mailowy: kontakt@druzynaprygla.pl

Nazywam się Robert Prygiel i kandyduję na nowego prezydenta Radomia. Tak jak Ty uważam, że Radom jest wspaniałym miastem o niewykorzystanym potencjale. Również uważam, że konieczna jest zmiana sposobu zarządzania Radomiem.

Wraz z „Drużyną Prygla” idziemy do wyborów z pewnym hasłem „Robert Prygiel, nowy prezydent Radomia!”, bo jesteśmy pewni swego i wierzymy, że dzięki ciężkiej zespołowej pracy możemy odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Będziemy przekonywać Was moi drodzy krajanie, że warto, jest nam zaufać. Z jakimi hasłami idziemy? 

SŁUCHAĆ UWAŻNIE, 
REAGOWAĆ SPRAWNIE, 
DZIAŁAĆ SKUTECZNIE!

Wraz z „Drużyną Prygla” idziemy do wyborów z pewnym hasłem „Robert Prygiel, nowy prezydent Radomia!”, bo jesteśmy pewni swego i wierzymy, że dzięki ciężkiej zespołowej pracy możemy odzyskać Radom dla jego mieszkańców. Z jakimi hasłami idziemy?

Słuchać uważnie, reagować sprawnie, działać skutecznie!

Kontakt

kontakt@druzynaprygla.pl
+48 787 004 117

Dołącz do nas!